FLØK: filosofi og økonomi på CBS

http://www.filosoficbs.dk